ดาวน์โหลดเอกสาร IC

พิมพ์
หมวด: Uncategorised
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

                                                     ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทีม IC 

           แนวทางในการทำความสะอาดอาคารสถานที่  ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
           ตัวชี้วัดคุณภาพ  IC   ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
           มาตรฐานการใช้ PPE ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
           มาตรฐานการจัด - การใช้หองแยกโรค ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
           การปฏิบัติเมื่อเลือดปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
           การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อด้านโภชนาการ ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
           การป้องกันการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
           การป้องกันการติดเชื้อที่แผล ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
           การป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
           การทำให้ปราศจากเชื้อ (sterilization) ด้วยระบบแรงดันไอน้ำ ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
           การใช้น้ำยาในโรงพยาบาลบ้านแพง ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
           การป้องกันการติดเชื้้อในผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลด