เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 042-591-225

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เวลาลงข้อมูล 2023-06-13 09:32:50

  นโยบายแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของผู้ป่วยเพื่อคุ้มครองข้อมูลสุขภาพ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-06-13 09:33:18

  นโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงาน และการรักษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลบ้านแพง คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-08-09 13:36:31

  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-11-15 12:44:34

  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-11-15 12:46:35

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

1

ติดต่อเรา