เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 042-591-225

ข่าวรับสมัครงาน

 • เวลาลงข้อมูล 2023-10-10 12:35:33

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-08-31 10:52:15

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-08-11 10:53:49

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-06-30 07:47:51

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-06-28 14:25:21

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-06-20 09:07:54

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-06-02 10:33:47

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-05-24 09:58:08

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-05-23 08:36:05

  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-05-23 08:36:57

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-05-15 15:48:38

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-05-15 15:08:09

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-05-02 09:34:26

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-05-02 09:34:57

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • เวลาลงข้อมูล 2023-04-21 09:09:32

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

1 2

ติดต่อเรา