เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 042-591-225

คำสั่ง/ประกาศ

File Name Download
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติลงเวลาปฏิบัติราชการ
คำสั่งร่วมงานพระราชพิธี งานพิธี
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์โทรศัทน์กล้องวงจรปิด (CCTV) ของโรงพยาบาลบ้านแพง
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โรงพยาบาลบ้านแพง
1

ติดต่อเรา